Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Қазақстан инжиниринг Компаниясының негізгі көрсеткіштері

Қоғамның 2017 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері

"Қазақстан инжиниринг" ҰК " АҚ 2017 жылдың қорытындысы бойынша жалғыз акционер қойған негізгі міндеттерге қол жеткізді. Компанияда Қазақстанның машина жасау саласын дамыту үшін үлкен әлеует бар. Жаңа инвестициялық жобалар іске асырылуда. Компания машина жасаудың әртүрлі кіші салаларын игеріп, халықаралық көшбасшылармен бірлесіп оларды жүзеге асыруға ұмтылады. Бұған Компания қызметінің өндірістік және қаржылық көрсеткіштерінің оң динамикасы дәлел.

Қазақстан Республикасының машина жасаудағы компанияның үлесі 2017 жылы 9,2% деңгейінде қалыптасты. 2013 жылмен салыстырғанда компания тобын сатудан түскен табыс 1,9 есе, Еңбек өнімділігі 1,4 есе өсті.

"Қазақстан инжиниринг "ҰК" АҚ өнеркәсіптегі үлесі ҚР

"Қазақстан инжиниринг "ҰК "АҚ үлесі

2017 ж.

2016 ж.

ҚР өнеркәсібінде

0,37%

0,4%

өңдеуші өнеркәсіп

0,9%

0,9%

машина жасауда

9,2%

10%

2017 жылы сатудан түскен шоғырландырылған кіріс 84 млрд. теңгені құрады (2016 жылдың көрсеткішіне - 118%).


көрсеткіштер

2013

2014

2015

2016

2017

өсу динамикасы
2017 жылы
2013 жыл

сатудан кіріс
(млрд. теңге)

45

39

64

71

84

186%

активтер
(млрд. теңге)

74

89

114

84

75

101%

Еңбек өнімділігі
(мың теңге)

12 868

11 794

11 557

14 478

17 887

139%

орташа айлық жалақы
(мың теңге)

114

124

103,9

134

170

149%

Инвестициялық саясат

Компанияның инвестициялық саясатына сәйкес инвестициялық қызметтің мақсаты ұзақ мерзімді перспективада компанияның құнын барынша арттыру болып табылады.

инвестициялық саясаттың негізгі принциптері:

  • инвестициялық шешімдер қабылдау процесіне стратегиялық мақсаттарды интеграциялау;
  • инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде инвестициялық бағалау құралдарын пайдалану;
  • инвестициялық қызметті басқару кезінде жобалық басқару құралдары мен рәсімдерін пайдалану;
  • компанияның инвестициялық қызметінің нәтижесіне жауапты басшылардың бюджеттік бақылау балансы және басқарушылық еркіндік дәрежесі;
  • инвестициялық қызмет нәтижелерін мониторингілеу, бағалау және талдау міндеттілігі.

2017 жылдан бастап компания мынадай инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша жұмыс жүргізуде:

"Петропавл ауыр машина жасау зауыты "АҚ ("ПЗТМ" АҚ) өндірісін технологиялық жаңғырту

Жобаны іске асыру шеңберінде 39 бірлік заманауи, жоғары өнімді: механикалық өңдеу, дайындау, термиялық, гальваникалық, дәнекерлеу, бақылау-өлшеу жабдықтарын сатып алу жоспарлануда.

жобаның мақсаты мен міндеттері:

1. Қару-жарақ пен әскери техниканың қазіргі заманғы түрлерін шығару номенклатурасын кеңейту және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде қару-жарақта тұрған жаңғырту.

2. Өндірістік қуаттарды арттыру, импорт алмастыру және машина жасау саласының экспорттық әлеуетін дамыту мақсатында "ПЗТМ" АҚ-ның жедел жоғары технологиялық дамуы.

Жобаның қаржы-экономикалық негіздемесі сараптамадан өтті және 2017 жылғы 15 желтоқсанда "қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы"АҚ оң қорытынды алды. Жобаның ҚЭН-ін ҚР Ұлттық экономика министрлігі мақұлдады. Жоба 2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Заңға енгізілген.

"көп қабатты баспа платаларын өндіруді ұйымдастыру " С. М. Кирова "

Жобаның негізгі мақсаты-ұлттық қауіпсіздік органдары мен ҚР Қарулы Күштерінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық қауіпсіздік деңгейі жоғары радиоэлектрондық өнімдердің жаңа түрлерін өндірудің жоғары сапалы техникалық деңгейін құру.

Осы жобаны іске асыру елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға бағытталған, сол арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүдделеріне жауап береді және өз өндірісін ұйымдастыру есебінен қорғаныстық тапсырыстың өнімдері мен қызметтерінің импортын төмендетуге мүмкіндік береді, бұл Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасының сыртқы шарттардан қорғалуын құруға мүмкіндік береді.

Жобаның қаржы-экономикалық негіздемесі сараптамадан өтті және 2017 жылғы 15 желтоқсанда "қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы"АҚ оң қорытынды алды. Жобаның ҚЭН-ін ҚР Ұлттық экономика министрлігі мақұлдады. Жоба 2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңына енгізілген.

Жоғарыда аталған инвестициялық жобалар импортты алмастыру, ішкі қажеттілікті қамтамасыз ету және экспортқа шығу шеңберінде қорғаныс, азаматтық мақсаттағы өнімдерді өндіру және сату жөніндегі компанияның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған.

компания 2019 жылы мынадай инвестициялық жобаларды іске асыру мүмкіндігін қарастырады:

"Астана қаласында авиациялық-техникалық орталық құру" (түзету)"

Жоба Қазақстанда авиациялық техникаға сервистік қызмет көрсетуді, күрделі және ағымдағы жөндеуді жүзеге асыратын мамандандырылған авиациялық кәсіпорынның толық форматты жұмыс істеуіне бағытталған. Қазіргі уақытта осы іс-шаралардың барлығы жақын шетел кәсіпорындарында (Ресей Федерациясы, Беларусь, Украина) өткізіледі.

"Семей қаласында әскери және азаматтық мақсаттағы ауыр техникаға инженерлік-техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жаңғырту орталығын құру" (түзету)"

Жобаны іске асыру мемлекеттің әскери қауіпсіздігі деңгейін едәуір арттыруға мүмкіндік береді, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жауынгерлік және жұмылдыру дайындығы арттырылатын болады.

"Семей инжиниринг" АҚ Қазақстан Республикасының күш ведомстволарының мұқтаждықтары үшін бронетанктік техниканы күрделі жөндеу мен жаңғыртуды жүзеге асыру мүмкіндігі бар елдегі жалғыз кәсіпорын болып табылатынын ескере отырып, нарықтың осы сегменттерінде мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты отандық өндіріспен қамтамасыз ету 100% - ды құрайды.

Жекелеген инвестициялық жобалар стратегиялық болып табылады және Қарулы Күштерді технологиялық жаңғырту бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының қорғаныс-өнеркәсіп кешенін дамытуға бағытталған.


Тізіміне оралу