Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Корпоративтік хатшы Қазақстан инжиниринг

Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Басқарманың Директорлар кеңесімен өзара әрекеттесуі мақсатында Корпоративтік хатшы тағайындалады. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады.

Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі алдында есеп береді және Қоғам Басқармасынан тәуелсіз. Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері Директорлар кеңесі мүшелеріне уақтылы және сапалы корпоративтік шешімдер қабылдауға көмектесу, Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың барлық мәселелер бойынша кеңесшісі ретінде әрекет ету және Компанияның корпоративтік басқару кодексінің ережелерін қолдану, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің орындалуын бақылау кіреді.