Phone +7(7172)69-55-99

Қорытынды

«Рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар» санатына KASE ресми тізіміне бірінші облигациялық бағдарлама аясында шығарылған (KZENb1) облигацияларын енгізу мүмкіндігі туралы қорытынды