Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Ministry Logo
Мәзір

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен бекітілген Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмыс жоспарының 15-тармағына сәйкес жасалуына мүддесі бар мәмілелер туралы есеп жасалды, шешімін Қоғам Басқармасы қабылдады. 2013 жылдың 1 тоқсанындағы есеп бойынша, Қоғам Басқармасы мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады, онда Қоғам және оның еншілес ұйымдары: «Тыныс» АҚ, «Аталған зауыт С.М. Кирова, «КазИнжЭлектроникс» АҚ, «Зенит» Жайық зауыты» АҚ (бұдан әрі - Компания) - Компания мен Компаниялар арасында уақытша қаржылық көмек көрсету туралы мүдделілік бар.

Бұл шешімдер Қоғамға қатысты алқалы атқарушы орган ретінде және барлық дауыс беруші акцияларға ие акционер / Жалғыз акционерге қатысты Қоғам Басқармасы арқылы қабылданды.