Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Мәзір

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

«Қазақстан инжиниринг» ҰК »АҚ-ның 2013-2022 жылдарға арналған кадр саясаты (бұдан әрі - Кадр саясаты)« Қазақстан инжиниринг »ҰК» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) адам ресурстарын басқару саласындағы миссиясын, көзқарасын, құндылықтарын, қағидаттары мен қызметінің негізгі бағыттарын, сонымен қатар осы қызметтің тиімділігінің критерийлері.

Кадр саясаты Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» Стратегиясы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және «Самұрық-Қазына» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясының ережелеріне негізделген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 1202 қаулысымен бекітілген, «Самұрық-Қазына» АҚ 2013-2022 жылдарға арналған кадр саясаты. және «Қазақстан инжиниринг» ҰК »АҚ 2011-2020 жылдарға арналған даму стратегиясы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1028-DSP қаулысымен бекітілген.

Компанияның миссиясы мен пайымына қол жеткізу негізгі бәсекелестік артықшылықтарды дамытуды көздейді, олардың арасында адами ресурстар маңызды орын алады.

Кадрлық саясатты іске асырудың жетістігі көп жағдайда Компанияның басқарудың барлық деңгейлерінде адам ресурстарының жоғары стратегиялық әлеуетінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде танылуына байланысты.

Кадр саясаты кадрлармен жұмыс саласындағы ең жақсы тәжірибені ескере отырып, жұмыс істеп тұрған тәсілдерді, қызметкерлерді басқарудың қалыптасқан әдістері мен құралдарын біріктіруге арналған, бұл бірыңғай көзқарасты қалыптастыруға және персоналды басқару саласындағы Қоғамның құндылық жүйесін дамытуға мүмкіндік береді.

Кадрлық саясаттың негізінде келесі негізгі қағидаттар жатыр:

 • кешенділік - персоналды басқарудың барлық салаларын қамту;
 • жүйелілік - саясаттың барлық құраушы элементтерін бірігіп қарастыру;
 • ашықтық - адам ресурстарын басқару процесінің барлық сатыларындағы ашықтық;
 • жарамдылық - персоналды басқару саласында заманауи ғылыми әзірлемелерді пайдалану, олар максималды экономикалық және әлеуметтік нәтиже бере алады;
 • тиімділік - персоналды басқару саласындағы қызмет шығындары өндірістік қызметтің нәтижелері бойынша өтелуі керек.

Кадр саясаты келесі негізгі тәсілдерді анықтайды:

 • Компания персоналы жоспарланған және оны оңтайлы пайдалануды, сапалы дамуды қамтамасыз еткен жағдайда бәсекелестік артықшылықтар мен көшбасшылық позицияларды қамтамасыз етуге қабілетті адами ресурстар ретінде қарастырылады;
 • Қоғамның персоналы - бұл корпоративтік мәдениет пен құндылықтардың негізін қалаушы және қоғамның мемлекеттік, аймақтық және халықаралық деңгейдегі қызметіне деген сенімнің қалыптасуына ықпал етеді;
 • персоналды басқару барлық басқарудың иерархиялық деңгейлерінде Қоғамды ұйымдастырушылық басқарудың маңызды функцияларының бірі болып саналады;
 • адами ресурстар бәсекелестік барысында алынған материалдық емес активтер ретінде қарастырылады, ал персоналға жұмсалатын шығындар Компанияның дамуына ұзақ мерзімді инвестициялар ретінде қарастырылады;
 • әр қызметкердің Қоғамның стратегиялық мақсаттарына жетуіне қосқан үлесіне сәйкес әлеуметтік, материалдық қажеттіліктерді қанағаттандыру;
 • әр қызметкермен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес ұзақ мерзімді еңбек қатынастарын құру және қызметкерге кәсіптік құзіреттіліктің қолданыстағы деңгейін толығымен іске асыруға мүмкіндік беру, сонымен қатар оны Қоғам қажеттіліктері мен қызметкердің қызметтік құзыреттілік деңгейінің талаптарына сай жақсарту.

Кадрлық саясатты іске асыру, ең алдымен, қызметкерлерді ынталандыру үшін HR құралдарын пайдалану арқылы персоналды басқаруға жауап беретін компания басшыларының, желілік менеджерлердің жауапкершілігін қарастырады.

Бұл жағдайда HR қызметтерінің функциялары бірыңғай Кадрлық саясатты іске асыру үшін жалпы басшылықты қамтамасыз ету, HR басқару қызметтерін ұсыну, кадрларды басқарудың тиімді құралдарын әзірлеу және HR бойынша кәсіби кеңестер беру болып табылады.

Нормативтік құжаттар мен процедуралар, әдіснамалық тәсілдер, ақпараттық және технологиялық қамтамасыз ету жүйелері, персоналды басқару жүйесінің басқа да қажетті компоненттері осы кадр саясатының негізгі компоненттерінің ережелері негізінде жасалады.

Кадрлық саясаттың бірыңғай форматта жүзеге асырылуын қамтамасыз ету үшін Компанияның барлық аймақтарында кадрлық аудит үнемі жүргізіліп тұрады.

Бұрын бекітілген 2012-2014 жылдарға арналған Кадрлық саясат. Ол адам ресурстарын басқару жүйесін құруға, оны жүзеге асыруға бағытталған әдістемелік базаны құруға және дамытуға бағытталған.