Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Мәзір
HR менеджері

Біліктілік талаптары

 • жоғары кәсіби (заңгерлік / экономикалық / техникалық / гуманитарлық немесе психология саласындағы), мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.
 • Кадрлық әкімшілендіру және адам ресурстарын дамыту саласындағы білім;
 • компьютермен (Word, Excel, ЭҚЖ, 1С ЗУП, Documentolog бағдарламалары) жұмыс істеу дағдыларына ие болу, «Заң», «Параграф» ақпараттық дерекқорымен, порталдағы жеке кабинетпен жұмыс істей білу Enbek.kz.

Міндеттері:

 • кадрларды іріктеу, іріктеу, орналастыру (конкурстық комиссияның отырысына материалдар дайындау, конкурстық комиссиялардың отырыстарын хаттамалау және т. б.) жөніндегі жұмысты, компаниядағы еңбек тәртібінің жай-күйін ұйымдастырады;
 • Компанияның құрылымдық бөлімшелеріне оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша көмек көрсету;
 • қызметкерлердің еңбек тәртібін орындауын бақылау және талдау, оның ішінде СКУД деректері бойынша;
 • кадрлардың ауысуы бойынша 1-Т бойынша тоқсандық, жартыжылдық және жылдық есептерді жасау және талдау;
 • Кадрлық құжаттаманы жүргізуді қамтамасыз ету;
 • Кадрлық іс жүргізуді толық көлемде жүргізу (еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығару, Басқарма төрағасының бұйрықтары мен өкімдері;
 • жеке құрамды есепке алуды, еңбек қызметі туралы анықтамалар беруді, еңбек кітапшаларын және кадрлар бойынша басқа да белгіленген құжаттамаларды сақтауды және толтыруды ұйымдастыру;
 • персоналды оқыту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, персоналдың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын оқу орындарымен жұмыс жүргізу, бекітілген даму жоспарына сәйкес персоналды оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға жұмсалатын қаражаттың есебін және талдауын жүргізу;
 • кадрлардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Даму жоспарының құрамында шығындарды есептеу мен негіздеуге қатысу, қаражаттың жұмсалуын бақылау және талдау;
 • кадрлардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Даму жоспарын түзету жөніндегі жұмысқа қатысу;
 • қызметкерлерді аттестаттау, қызметкерлерді бағалау жұмыстарын ұйымдастыру;
 • әскери есеп бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • ұйымдастыру құрылымы мен штат кестесінің жобасын әзірлеуге қатысу, басқармамен/директорлар Кеңесімен оларды бекіту үшін қажетті құжаттарды дайындау;
 • есептік автоматтандырылған жүйелердегі штат кестесінің толтырылуын талдау;
 • қызметкерлердің еңбегін көтермелеу және тану мәселелері бойынша құжаттарды қалыптастыру;
 • Компанияның стратегиясы мен бизнес-жоспарына сәйкес Компанияның кадр саясатын, сондай-ақ іздеу, іріктеу, біліктілік, бейімдеу, оқыту, дамыту, тәлімгерлік, кадр резерві, бағалау, уәждеу, еңбекақы төлеу және Компания қызметкерлерінің сыйақысы рәсімдерін, ішкі еңбек тәртібі қағидаларын регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеуді және өзектендіруді қамтамасыз етеді;
 • Кадрлық құжаттаманы дайындау және мұрағатқа беру;
 • Компания басшылығының өзге де тапсырмаларын орындау.

Кері қайту