Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Мәзір

Қоғамдық кеңестер – министрліктер немесе Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, жергілікті мемлекеттік органдар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар (бұдан әрі – квазимемлекеттік сектор субъектілері) құратын консультативтік-кеңесші, қадағалаушы органдар. 1-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген мемлекеттік органдарды қоспағанда, өз құзыретінің мәселелері бойынша «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң), коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп.

Қоғамдық кеңестер қызметінің мақсаты – әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша азаматтық қоғамның пікірін білдіру.

Қоғамдық кеңестердің міндеттері:

 • азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру және республикалық және жергілікті деңгейде талқылаулар мен шешімдер қабылдау кезінде қоғамдық пікірді ескеру;
 • орталық атқарушы органдар мен жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің азаматтық қоғаммен өзара іс-қимылын дамыту;
 • қоғамдық бақылауды ұйымдастыру және орталық атқарушы органдар мен жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету.

Қоғамдық кеңестер өз қызметін мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырады:

 • тәуелсіздік;
 • тәуелсіздік;
 • оның мүшелерінің ерікті негіздегі қызметі;
 • жариялылық.
 • автономия;

Квазимемлекеттік сектор субъектілері құратын қоғамдық кеңестердің өкілеттіктеріне мыналар жатады:

 • стратегиялар мен даму жоспарларының жобаларын талқылау;
 • қызмет бағыттары бойынша комиссиялар құру;
 • есептерді талқылау және стратегиялар мен даму жоспарларының орындалуына мониторинг жүргізу;
 • Қоғамдық кеңес туралы ережені бекіту;
 • қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін талқылау;
 • Заңда көзделген нысандар бойынша қоғамдық бақылауды жүзеге асыру.
 • Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және мемлекеттік органдарға енгізу;

Республикалық және жергiлiктi деңгейдегi қоғамдық кеңестер мен олардың құрамын жұмыс топтары құрады, олардың басшылары дауыс беру арқылы азаматтық қоғамды бiлдiретiн жұмыс топтарының мүшелерi арасынан сайланады.

Мемлекеттік органның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің жұмыс тобының құрамындағы өкілдігі жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының үштен бірінен аспауы керек. Осы өкілдіктің дербес құрамын мемлекеттік органның басшысы, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы дербес айқындайды.

Азаматтық қоғам өкілдері жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісін құрайды және коммерциялық емес ұйымдар мен азаматтардың ұсыныстары негізінде құрылады.

Республикалық деңгейдегi жұмыс тобының құрамын тиiстi мемлекеттiк органның басшысы, квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң атқарушы органының басшысы, жергiлiктi деңгейде - мәслихаттың хатшысы бекiтедi. сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлік.

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Қоғамдық кеңесін құру жөніндегі жұмыс тобының құрамы

1. Ошманов Ербол Бейбітұлы – жұмыс тобының жетекшісі, азаматтық қоғам өкілі;

2. Ахтанова Айнура Саниевна – жұмыс тобының мүшесі, азаматтық қоғам өкілі;

3. Таңбаев Нұрлан Исатайұлы – жұмыс тобының мүшесі, Қоғам өкілі.