Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Компанияның ішкі құжаттары

Корпоративтік басқару диагностикасы

2010 жылы корпоративтік басқару диагностикасы. 

2010 жылы негізгі акцент қор 2009 жылы рейтингінің ең аз деңгейін алған компаниялармен жұмыс істеуге жасады. 2009 жылғы диагностика қорытындысы бойынша ұсынымдарға сәйкес әзірленген корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарларды іске асыру нәтижесінде аталған компаниялар корпоративтік басқару деңгейін арттыру бойынша елеулі жұмыс жүргізді және 2010 жылы жоғары баға алды және іс жүзінде рейтинг көшбасшыларына айналды.

KPMG диагностикасының оң әсері: КБ деңгейінің динамикасы

2011 жылы корпоративтік басқару диагностикасы.

2011 жылы Қор корпоративтік басқару деңгейін арттыру жөніндегі жұмысты жалғастырды. Қазіргі уақытта Диагностика Қордың жеті еншілес компанияларында жүргізіледі: "ҚазМұнайГаз" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ, "Қазақстан темір жолы" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ, "Қазпочта" АҚ, "Самұрық-Қазына "жылжымайтын мүлік қоры" АҚ және "Тау-Кен Самұрық"АҚ.

2009 жылы KPMG халықаралық консалтингтік компаниясымен бірлесіп Қордың жеті компанияларында Диагностика жүргізілді: "KEGOC" АҚ, "ҚазМұнайГаз "ҰК" АҚ, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ, "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ, "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ, "Қазпочта"АҚ. Диагностика нәтижелері бойынша басқару жүйесінің "жұқа" орындары анықталды және компанияларда басқарудың "сапасын" жақсарту бойынша қадамдар анықталды.

2012 жылы "КПМГ Такс энд Эдвайзори" ЖШС тәуелсіз консалтинг фирмасы "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ тапсырмасы бойынша "Қазақстан инжиниринг "ҰК"АҚ Корпоративтік басқару диагностикасын өткізді.

Диагностика "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ тобының компанияларында корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесіне сәйкес жүргізілді, оның нәтижелері бойынша корпоративтік басқару деңгейінің Компанияның корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау нәтижелері бойынша үздік әлемдік практикаға сәйкестігі туралы есепке сәйкес Компанияның корпоративтік басқару деңгейінің әлемдік үздік практика талаптарына сәйкестік рейтингі 44% - ды құрады.

Корпоративтік басқару деңгейін оң бағалау еншілес кәсіпорындарға өкілеттіктерді беруді қамтамасыз ету және өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру, басқарушылық есептілік жүйесін стандарттау және оңтайландыру, корпоративтік хатшылардың мәртебесін арттыру, еншілес кәсіпорындарда ішкі аудит қызметтерінің рөлдерін күшейту жөніндегі Елеулі жұмыстардың арқасында мүмкін болды.
Компанияның корпоративтік басқару диагностикасының нәтижелері бойынша анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша ұсыныстарды орындау, сондай-ақ Компанияның корпоративтік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша 2013 жылға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.

2013 жылы "ПрайсВотерхаусКуперс" ЖШС тәуелсіз консалтингтік фирмасы "Самұрық-Қазына" АҚ (бұдан әрі - Қор) басқармасының нұсқауы бойынша "Қазақстан инжиниринг "ҰК" АҚ (бұдан әрі - Компания) корпоративтік басқару диагностикасын жүргізді.

Компанияның корпоративтік басқару деңгейінің әлемдік үздік практика талаптарына сәйкестік рейтингі 62,2% - ды құрады, ал жоспарланған көрсеткіш 55% - ды құрады.
Өткен жылмен салыстырғанда Компанияның корпоративтік басқару деңгейі 18% - ға өсті, бұл Қор тобы компаниялары арасындағы ең жоғары өсу динамикасын көрсетті.
Компания стратегиялық мақсатқа жету және жақсарту жағына қарай жылжуда – 2015 жылға қарай 75% көрсеткішіне қол жеткізуге сенімді.

Негізгі сәттер арасында тәуелсіз консультанттар корпоративтік басқару мен даму ортасын жақсартудың айқын прогресі, Директорлар кеңесі мен басқарманың анағұрлым нәтижелі жұмысы, Жалғыз акционермен және сенімді басқарушымен тиімді өзара іс-қимыл жасау, негізгі шешімдерді қабылдау кезінде тәуелсіз директорлардың рөлін күшейту сияқты аспектілерді атап өтті. Сонымен қатар, консультанттар Компанияның корпоративтік сайты арқылы қаржылық және қаржылық емес ақпаратты ашу деңгейін елеулі түрде арттыруды, ішкі аудит қызметтерін және корпоративтік хатшының күшейтуді, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіруді, қор мен Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері және т. б. арасында белсенді диалогты бөледі.
Корпоративтік басқару рейтингін 62,2% - ға дейін арттыру компаниядағы стратегиялық және корпоративтік Даму, Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау жүйесінің жоғары деңгейін тағы да дәлелдейді.

Тізіміне оралу