Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Мәзір

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы (Қазақстан инжиниринг) Ұлттық компаниясы және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясына тиесілі ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережесі. Меншік немесе сенімгерлік басқару негізінде «Қазақстан Инжиниринг») Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 15 қазандағы шешімімен (№6 хаттама).

Сатып алу ережелерін жүктеп алуға болады осында