Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Мәзір

Компания тобының Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі – бұл Компания тобының тікелей негізгі қызметіне байланысты әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы қоғамның дамуына қосқан ерікті үлесі.

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету мақсатында  ерекше назар корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында келесі  басым  бағыттарға бөлінетін болады:

 1. Әлеуметтік  әріптестік қағидалары  негізінде әлеуметтік және еңбек қатынастарын тиімді реттеу;
 2. Оқыту жүйесін және мамандарды дамытудың тиімді жүйесін қалыптастыру;
 3. Өндірісте экологиялық тұрақтылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
 4. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру саласында бірыңғай саясатты  анықтау, әзірлеу және енгізу;
 5. Бірыңғай коммуникациялық стратегияны құру.

Компания тобының Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы қызметі келесі тапсырмаларды шешуге ықпал етуі тиіс:

 1. Өз қызметкерлерін дамыту мамандардың кетуін болдырмау ғана емес, сонымен қатар нарықтағы ең үздік мамандарды тартуға мүмкіндік береді;
 2. Еңбек өнімділігінің өсімін;
 3. Беделінің өсуін имиджін жақсарту үшін;
 4. Тиімді жағдайда инвестициялық капитал тарту мүмкіндігі.
 5. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл барысында туындайтын тәуекелдерді тиімді басқару;
 6. Тұтастай алғанда қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты сақтау;
 7. Ұзақ мерзімді келешекте компания тобының  тұрақты  дамуы.