Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Мәзір
Жаңа кадрлық және әлеуметтік саясат: компания қызметкері атану жолы

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ-ның адами ресурстарын дамыту саласындағы стратегиялық мақсаттарының бірі мамандарды іздеу және іріктеу сапасын жетілдіру арқылы компанияның бизнес-бағыттарының жоғары білікті мамандарға қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін персоналды іріктеу және жалдау саласында бірыңғай тәсілдерді енгізу болып табылады.

Компанияда бос лауазымдарға орналасуға конкурстық іріктеудің ашық рәсімі жұмыс істейді, ол барлық кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес, олардың кәсіби қасиеттерін объективті бағалауға тең мүмкіндіктер береді. Конкурстық іріктеудің негізгі қағидаттары-конкурстық рәсімдердің ашықтығы, кандидаттың кәсібилігіне, құзыреттілігіне және жеке қасиеттеріне баса назар аудару. Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарында қабылданған стратегияларға сәйкес еңбек нарығына талдау жүйелі түрде жүргізіледі, ұйымның қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективаға кадрларға қажеттілігін болжау жүзеге асырылады. Нәтижесінде компания сайтында бос жұмыс орны туралы хабарландыру жарияланады.

Сыртқы конкурстық іріктеудің жүйелілігі мен шарттарын міндетті түрде сақтау компанияның сайтында бос жұмыс орны туралы www.ke.kz сайтында хабарландыруды жариялау болып табылады ,біліктілік талаптарына сәйкестігіне кандидаттардың түйіндемелерін талдау, іріктеу рәсімдері (тестілеу, әңгімелесу және т.б.), конкурстық комиссияның ұсынымы бойынша жұмыс берушінің түпкілікті шешім қабылдауы және қорытынды шешімдерді компанияның сайтында жариялау.

Бұдан басқа, компанияда сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау бойынша жедел желі жұмыс істейді: көрсетілген телефон, "Cенім" факсі және compliance.officer@ke.kz электрондық мекенжай бойынша тізбесі құпия саясаттың 4-тарауының 8-тармағында айқындалған нақты мән-жайлардың және заңнама нормаларын, компанияның ішкі құжаттарын бұзу фактілерінің болуы туралы құпия хабарламалар ғана қабылданады және қаралады, бұл Компанияның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 желтоқсандағы( №10 хаттама) шешімімен бекітілген.

Кері қайту